Buồn cười và cảm thấy đau!

Có dịp tiếp xúc với vài doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ phát hiện ra nguyên nhân tại sao doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ không thể lớn nổi, sống "lay lắc" hoặc "chết ỉu dần".


- Ông chủ nhỏ mà cho mình cái quyền đi trễ về sớm.
- Ông chủ nhỏ mà cho mình cái quyền vượt trên nội quy công ty.
- Ông chủ nhỏ mà cho mình cái quyền không xem ai ra gì, cho mình là nhất.
- Ông chủ nhỏ mà cho mình là thiên hạ vô địch, tự cao tự đại với chút thành tích đạt được.
Và ngoài kia những ông chủ của doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp ngoại vẫn đang khiêm nhường, vẫn đang nỗ lực liên tục trong kinh doanh đấy ạ!

Để thành công thì hãy thay đổi mau mau!
+ Là tấm gương sáng cho việc nỗ lực vì công việc, làm gấp đôi gấp năm so với bình thường.
+ Hãy thượng tôn nội quy, trước nội quy ai cũng bình đẳng và dùng nó để xử lý.
+ Hãy tôn trọng từ cộng sự, nhân viên, khách hàng, đối tác ..., hãy học hỏi từ họ, phát huy họ.
+ Biết khiêm tốn với hạt cát kiến thức trong biển cả bao la, hãy phấn đấu để đạt được nhiều thành tích hơn.

Có vậy, may ra doanh nghiệp Việt mới đấu nổi với doanh nghiệp ngoại nhé. Hãy thay đổi mau mau.

Cao Trung Hiếu
Ngày 04/11/2015
0 Nhận xét