Tinh thần dân tộc: người Việt giúp người Việt, doanh nghiệp Việt giúp doanh nghiệp Việt.

Chúng ta vẫn thường nghe “Việt Nam ta có rừng vàng biển bạc” hay “Người Việt Nam cần cù, thông minh, anh hùng”.

Và chúng ta cũng nghe “Việt Nam là nước nhỏ” hay “Nước Việt Nam ngàn năm bị đô hộ giặc Tàu, trăm năm giặc Tây, ba chục năm đô hộ giặc Mỹ”.

Nhưng,

Rừng vàng biển bạc sao dân ta vẫn nghèo? (nằm trong top dưới những quốc gia có thu nhập trung bình thấp).

Cần cù, thông minh sao vẫn là nước kém phát triển?

Dân số Việt Nam hơn 90 triệu dân, đứng thứ 13 của thế giới, vậy liệu có phải nước nhỏ?

Việt Nam và Hàn Quốc có xuất phát điểm tương đồng nhau, cũng bị chiến tranh tàn phá và sau 40 năm hòa bình, hiện tại đem so sánh 2 quốc gia thấy chênh lệch nhau nhiều quá.

Những điều tôi nêu trên không phải là để tự ti, mặc cảm mà tôi hy vọng nó giúp chúng ta nhìn nhận lại cho thật rõ thực trạng, thay vì sống ảo tưởng với những giáo điều được tiêm nhiễm trong thời gian dài hay chính sự tưởng tượng ra một cách mơ hồ của mỗi người. 


Dám tự phê bình, dám phê bình như lời bác Hồ dạy, khi đó chắc chắn nước Việt ta ngày càng huy hoàng hơn.

“Dân giàu, nước mạnh”, cuộc sống người dân giàu có về tinh thần và vật chất giúp quốc gia hùng cường. Một dân tộc giàu có là một dân tộc biết đoàn kết cùng giúp nhau trong làm ăn kinh tế. Trong đó có sự hiện diện của các đoàn thể, hiệp hội, câu lạc bộ … là đại diện cho tập thể những người làm kinh doanh, ở đó họ kết nối và hỗ trợ cho tất cả hội viên có cơ hội phát triển. Ở đó người Việt giúp người Việt, doanh nghiệp Việt giúp doanh nghiệp Việt, hỗ trợ giúp nhau cùng phát triển.

Hình ảnh một buổi sinh hoạt của BBC club

Một trong những tổ chức làm tốt vai trò của mình là hội doanh nhân trẻ Việt Nam. Và tôi cũng thật thích thú với mô hình câu lạc bộ cafe doanh nhân BBC club tại tỉnh BRVT. Theo tôi, đó là sân chơi thiết thực, hiệu quả và đậm chất nhân văn với triết lý 3B (Bạn – Bàn – Bán) và thiết nghĩ tại sao không mở rộng mô hình này để hỗ trợ trên toàn quốc. Câu hỏi này, có lẽ chời đợi trong thời gian tới sẽ được thấy câu trả lời thực tế nhất.

HCM ngày 19/01/2015
Cao Trung Hiếu
0 Nhận xét