Có sự bất hợp lý không hề nhẹ

Theo quy định của Cục vệ sinh an toàn thực phẩm, theo định kỳ 6 tháng tất cả cơ sở, công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống phải lấy nước dùng để rửa, chế biến thực phẩm để kiểm định chất lượng. 

Giá cả bảng xét nghiệm cơ bản là 1.350.000 vnd.

Tính riêng một phường nhỏ của thành phố nhỏ đã có khoảng 300 đơn vị phải thực hiện việc này. Tính ra 300 * 1.350.000 = 400 triệu/phường. Mỗi năm 2 lần là 800 triệu/phường. 

Thử tính ra trên toàn quốc có khoảng 500 ngàn điểm kinh doanh ăn uống tức khoảng 1.350.000.000.000 vnd (1.350 tỷ vnd/năm) mà người dân phải thực hiện (nếu thực hiện đúng pháp luật). 

Bất hợp lý ở đây, là hơn 50% điểm kinh doanh ăn uống sử dụng nguồn nước chế biến từ nước thủy cục của Nhà Nước thông qua các công ty cấp nước. Đã dùng nguồn nước đạt tiêu chuẩn chất lượng để cung toàn dân, vậy tại sao điểm kinh doanh phải tốn chi phí xét nghiệm!? Lẽ ra việc này, cơ quan quản lý chỉ cần thực hiện với đầu mối là các công ty cấp thoát nước là đủ. 

Bác Hồ dạy tội lãng phí còn nặng hơn tham nhũng. Phân tích trên cho thấy chúng ta đang lãng phí: tiền bạc nhân dân, lãng phí công sức của cơ quan xét nghiệm, lãng phí thời gian, lãng phí nguồn lực.... vậy tại sao vẫn phải làm như một thói quen! 

0 Nhận xét