Viết cho con yêu của bố.

Con à, vậy là gần 6 năm rồi, con vẫn chưa chịu chào đời để ra đây chơi với bố mẹ đấy. Đến cả một dấu hiệu thông báo về sự hiện diện của con...