[VBM HCM] Nội dung cuộc họp nội bộ VBM thân thiết vào ngày 25/08/2016.

Nội dung cuộc họp nội bộ VBM thân thiết vào ngày 25/08/2016.

Vấn đề VBM đang yếu: khâu tổ chức VBM Offline thiếu chu đáo & chuyên nghiệp.

Nguyên nhân:

1. Khâu tổ chức nhân lực chưa ổn.

2. Thành viên thân thiết chưa cam kết về thời gian sinh hoạt (có mặt trước 8h).

3. Chưa có công cụ & báo cáo đánh giá tính hiệu quả bằng con số khi tham dự VBM.

Giải pháp:

1. Tổ chức lại nhân lực VBM Offline với 2 bộ phận chính:

-  Bộ phận MC: (1) có mặt sớm hơn 7h30 làm bàn ghi nhận thông tin khách tham dự, (2) nhiệm vụ làm điều phối chính trong cuộc họp VBM Offline, (3) sắp xếp lịch chia sẻ 15 phút hàng tuần của thành viên thân thiết, cơ cấu như sau:
+ Trưởng bộ phận: nhiệm vụ sắp xếp lịch làm MC, người ghi chép thông tin khách tham dự của các thành viên cho các tuần, chịu mọi trách nhiệm bộ phận MC – mr Cao Trung Hiếu (Dân Trí Soft)
+ Thành viên bộ phận: mr Linh Duy (tinh dầu), ms Tường Vy, ms Thi (logistic), mr Hải (trí thông minh nhân tạo), mr Mạnh (khóa cửa thông minh), mr Kha (du học Nhật Bản), ms Kiều (nhân sự).
Về phân bổ thời gian chuẩn 1 buổi offline:
Từ 7h - 8h: ăn sáng cafe.
Từ 8h - 8h30:
+ Giới thiệu tổng quan VBM.
+ Chia sẻ 15 phút của thành viên thân thiết.
Từ 8h30 - 9h30 :
+ Thành viên thân thiết giới thiệu trước.
+ Khách mời giới thiệu.
(Lưu ý: thời gian giới thiệu của thành viên thân thiết phải >= khách mời).
+ Thời gian riêng (từ 5 - 15 phút) cho trường hợp đặc biệt với khách mời quan trọng.
Từ 9h30 - 10h: câu hỏi mở giữa các thành viên tham dự & kết thúc buổi họp.
- Bộ phận thư ký: nhiệm vụ (1) ghi chép đánh giá KPIs, (2) ghi số liệu lời cảm ơn, hiệu quả đạt được từ kết nối giữa các thành viên tham dự VBM.
+ Trưởng bộ phận: nhiệm vụ sắp xếp điều phối tổng thể bộ phận để đạt hiệu quả, chịu mọi trách nhiệm bộ phận thư ký – ms Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (in ấn Song Nhật).
+ Thành viên bộ phận: mr Hiếu (Dân Trí Soft),  mr Phú (xây dựng ESystem), mr Kha (du học Nhật Bản).

2. Thành viên thân thiết cần “cam kết” đến sinh hoạt trước 8h vào mỗi sáng thứ 5, đó là uy tín cá nhân.

3. Phương pháp đánh giá & công cụ làm báo cáo sẽ được bộ phận thư ký đảm trách, cụ thể Hiếu sẽ setup hệ thống này, để cập nhật thông tin “mọi lúc mọi nơi” & báo cáo dễ dàng.


0 Nhận xét