Hệ thống thông tin tại Dân Trí Soft

Hệ thống đào tạo


Hệ thống kích hoạt bản quyền, báo cáo & form mẫu

1. Lập: bảng kế hoạch bán hàng của  tháng - xem chi tiết của phòng kinh doanh.
2. Lập: báo cáo bán hàng mỗi ngày;
3. Lập báo cáo cơ hội bán hàng thất bại: báo cáo cơ hội bán hàng thất bại - xem chi tiết danh sách,
Kế hoạch tổng thể các bộ phận: kế hoạch tổng thể kinh doanh của tháng
4. Yêu cầu kích hoạt bản quyền phần mềm online: yêu cầu kích hoạt bản quyền.
5. Sales chuyển thông tin đến Customer Service: form chuyển thông tin
6. Sales kit: power point giới thiệu + hợp đồng + video + source code cài đặt Dân Trí Soft: tải source code & phần mềm demo + brouchuse (tại văn phòng) + ...
7. Form mẫu kinh doanh (hợp đồng mẫu, giới thiệu,): download tại đây.

KPIs

Hệ thống thông tin liên lạc tại Dân Trí Soft

- Email nội bộ tất cả thành viên: dantrisoftnoibo@googlegroups.com (tất cả thành viên nội bộ Dân Trí Soft sẽ nhận được email)
- Email phòng kinh doanh: kinhdoanh-dantrisoft@googlegroups.com (tất cả thành viên phòng kinh doanh sẽ nhận được email)
- Email để khách hàng yêu cầu được hỗ trợ: hotro@dantrisoft.com (khi khách gửi đến email này thì những người có quyền hạn liên quan sẽ nhận được email)

Phần mềm quản lý bán hàng

Đăng nhập: truy cập www.dantrisoft.vn
Gian hàng tổng (mr Hiếu): dantrionline - Tên tài khoản: admin/****2010
Gian hàng nhân sự
Tên gian hàng: trung.mac - tài khoản: trung.mac - mật khẩu: gửi qua email.
hanh.tran
chau.nguyen
hoặc theo email
Democafe-admin; Demotrasua-admin; Demobanle-admin; Demokaraoke-admin; Demonhanghi-admin

Hệ thống nhận diện, marketing

Brouchure, leaflet, standee
Nhận diện thương hiệu
- Kịch bản email marketing

Phần mềm hỗ trợ kinh doanh

"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười