Hệ thống thông tin quản lý Dân Trí Soft

Phần mềm quản lý bán hàng

Đăng nhập: truy cập www.dantrisoft.vn

Gian hàng tổng (mr Hiếu): dantrionline - Tên tài khoản: admin/****2010

Gian hàng nhân sự
Tên gian hàng: trung.mac - tài khoản: trung.mac - mật khẩu: gửi qua email.
hanh.tran
chau.nguyen
hoặc theo email

Hệ thống thông tin liên lạc tại Dân Trí Soft

- Email nội bộ tất cả thành viên: dantrisoftnoibo@googlegroups.com (tất cả thành viên nội bộ Dân Trí Soft sẽ nhận được email)
- Email phòng kinh doanh: kinhdoanh-dantrisoft@googlegroups.com (tất cả thành viên phòng kinh doanh sẽ nhận được email)

- Email để khách hàng yêu cầu được hỗ trợ: hotro@dantrisoft.com (khi khách gửi đến email này thì những người có quyền hạn liên quan sẽ nhận được email)

Hệ thống kích hoạt bản quyền, báo cáo & form mẫu

1. Yêu cầu kích hoạt bản quyền phần mềm online: yêu cầu kích hoạt bản quyền.

2. Link báo cáo: báo cáo bộ phận kinh doanh mỗi ngày

3. Sales kit: power point giới thiệu + hợp đồng + video + source code cài đặt Dân Trí Soft: tải source code & phần mềm demo + brouchuse (tại văn phòng) + ...

4. Form mẫu kinh doanh (hợp đồng mẫu, giới thiệu,): download tại đây.

Phần mềm email marketing

Mailchimp.com
Elasticemail.com

Hệ thống tuyển dụng

Danh sách ứng tuyển
Danh sách trả lời phỏng vấn vòng 1: vị trí tư vấn & chăm sóc khách hàng;

Hệ thống nhận diện, marketing

- Brouchure, leaflet, standee
- Nhận diện thương hiệu


Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười