Hệ thống thông tin tại Dân Trí Soft

Hệ thống đào tạo


Hệ thống kích hoạt bản quyền, báo cáo & form mẫu
1. Link kế hoạch & báo cáo kinh doanh: * báo cáo kinh doanh mỗi ngày; * bảng kế hoạch kinh doanh tháng - chi tiết; link báo cáo cơ hội kinh doanh thất bại: * báo cáo cơ hội kinh doanh thất bại - danh sách, link * kế hoạch tháng
2. Sales chuyển thông tin đến Customer Service: form chuyển thông tin
3. Yêu cầu kích hoạt bản quyền phần mềm online: yêu cầu kích hoạt bản quyền.
4. Sales kit: power point giới thiệu + hợp đồng + video + source code cài đặt Dân Trí Soft: tải source code & phần mềm demo + brouchuse (tại văn phòng) + ...
5. Form mẫu kinh doanh (hợp đồng mẫu, giới thiệu,): download tại đây.

Hệ thống thông tin liên lạc tại Dân Trí Soft

- Email nội bộ tất cả thành viên: dantrisoftnoibo@googlegroups.com (tất cả thành viên nội bộ Dân Trí Soft sẽ nhận được email)
- Email phòng kinh doanh: kinhdoanh-dantrisoft@googlegroups.com (tất cả thành viên phòng kinh doanh sẽ nhận được email)
- Email để khách hàng yêu cầu được hỗ trợ: hotro@dantrisoft.com (khi khách gửi đến email này thì những người có quyền hạn liên quan sẽ nhận được email)

Phần mềm hỗ trợ kinh doanh


Phần mềm quản lý bán hàng

Đăng nhập: truy cập www.dantrisoft.vn
Gian hàng tổng (mr Hiếu): dantrionline - Tên tài khoản: admin/****2010
Gian hàng nhân sự
Tên gian hàng: trung.mac - tài khoản: trung.mac - mật khẩu: gửi qua email.
hanh.tran
chau.nguyen
hoặc theo email
Democafe-admin; Demotrasua-admin; Demobanle-admin; Demokaraoke-admin; Demonhanghi-admin

Hệ thống nhận diện, marketing

Brouchure, leaflet, standee
Nhận diện thương hiệu

Hệ thống tuyển dụng

Template thư mời, thư trả lời phỏng vấn, thư chúc mừng gia nhập Dân Trí Soft
Danh sách ứng tuyển
Danh sách trả lời phỏng vấn vòng 1: vị trí tư vấn & chăm sóc khách hàng;

"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười