Đào tạo chia sẻ

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Module "khởi nghiệp ngay - sạt nghiệp luôn": chia sẻ khởi nghiệp thực tế.

Module quản trị hệ thống thông tin trong startup, doanh nghiệp nhỏ & vừa.

Module ....KINH DOANH QUÁN CAFE THÀNH CÔNG

Buổi 1:
- Tại sao lựa chọn kinh doanh quán cafe?
- Các mô hình kinh doanh quán cafe hiện tại.
- Chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi kinh doanh quán cafe.

Buổi 2:
- Chọn mô hình kinh doanh và lập Business Model Canvas.
- Lập dự toán kinh doanh cho quán cafe.
- Thẩm định bảng kế hoạch vào thực tế.

Buổi 3:
- Hàm số kinh doanh cafe thành công: f(thành công) = x + y + z + m + n +...
- Phân tích các biến số x, y, z, m, n...

Buổi 4:
- Đầu tư cơ bản, thiết kế.
- Đầu tư cơ sở vật chất, máy móc.

Buổi 5: Nhân sự
- Các vị trí nhân sự của quán và bảng mô tả công việc.
- Xây dựng văn hóa và nội quy của quán.
- Quy trình tác nghiệp nhân viên phục vụ - thu ngân - nhà bếp/pha chế.

Buổi 6: Sản phẩm, giá cả.
- Thiết lập hệ thống sản phẩm (menu).
- Cách định giá bán.

Buổi 7: Pha chế & máy móc
- Khái quát về pha chế.
- Khái quát về sử dụng máy móc/thiết bị trong pha chế.

Buổi 8: Marketing và bán hàng
- Làm marketing cho quán.
- Bán hàng hiệu quả.

Buổi 9: Chăm sóc khách hàng.
- Khoa học và nghệ thuật chăm sóc khách hàng.

Buổi 10: Ứng dụng đòn bẫy công nghệ vào quản lý.
- Quy trình hoạt động chuẩn mực.
- Áp dụng phần mềm quản lý vào kinh doanh.

Buổi 11: Thu hoạch của khóa học & chia sẻ con đường khởi nghiệp thực tiễn.