Để hiểu về Đạo Phật hãy đọc Phật Học Phổ Thông

Tôi không phải là Phật tử, tôi cũng ít đi chùa nhưng thật sự là tôi yêu thích Đạo Phật như là một nhân duyên vậy. Từ nhỏ tôi đã thích đọc sách nói về đạo Phật, tôi đọc say xưa, tôi thích thú và còn hạnh phúc nữa mà không hiểu vì sao đâu. Và sau khi đọc bộ Phật Học Phổ Thông (tập một và nửa cuốn tập 2) tôi càng nhận thức rõ ràng hơn Đạo Phật là đạo của khoa học, không có một chút gì gọi là mê tín dị đoan, Đạo Phật lấy những quy luật căn bản của vũ trụ để hướng con người tìm đến sự hạnh phúc chân thực.

Thờ Phật, thờ Pháp (những điều Đức Phật dạy), còn Tăng (thầy chùa) thì cần dùng trí tuệ, dùng sự minh mẫn để suy xét tính chân thực đừng tin mù quán. Vị Tăng nào sống trái với điều Đức Phật đã dạy thì dù vị Tăng đó có làm trụ trì hàng chục ngôi chùa rất lớn rất nổi tiếng chăng nữa thì nói thẳng đó chỉ là dạng tào lao.

Tôi thấy một số Phật tử rất ngoan đạo, tin lời Tăng nhưng lại theo hướng mê tín dị đoan, tôi đều khuyên nên đọc bộ Phật Học Phổ Thông này để nắm vững cái căn bản của Đạo Phật (Đạo Bụt).

Bộ sách này có một đặc điểm mà tôi nhận ra, đó là không phải ai đọc cũng được, cụ thể là có người đọc thì thấy như bị nội thương vậy, cảm giác đau đầu, chóng mặt. Khi quan sát và tìm hiểu thì nguyên nhân là vì các giá trị sống được ghi ở bộ sách khác xa thậm chí mâu thuẫn với giá trị sống mà người đọc đang áp dụng.

P/s: Ảnh dưới là 2 bản in của bộ Phật Học Phổ Thông tôi mua được. Và thêm ý này nữa, khi liên kết mối quan hệ giữa Đạo Phật và lịch sử nước Việt ta thì thấy rõ có mỗi quan hệ rất gần gũi, bởi Đạo Phật hòa hợp với dân tộc ta từ rất sớm, "thời nào Đạo Phật hưng thịnh minh triết thời đó nước ta hùng cường và ngược lại" đó là lý do tại sao tôi để cuốn Việt Nam sử lược bên cạnh vậy.
Bộ Phật Học Phổ Thông gồm 3 cuốn
TP HCM ngày 24/08/2022

Chia sẻ tại Facebook Cao Trung Hiếu
Chú thích 1: Hãy đọc truyền thuyết về Đức Phật sẽ hiểu rằng Đức Phật là VUA của một nước, có vợ và có con, rồi ông mới nhường ngôi để đi tìm, đi học, để giải thoát với 3 chủ đề lớn "Trước khi là con người thì tiền kiếp của ta là gì? Ta đang là con người thì mục đích cuộc sống của ta là gì? Khi ta chết đi thì ta sẽ là gì?". Sau khi trở thành Phật thì ngài đã truyền lại cái đạo Phật cho nhân gian này, đạo Phật rất khoa học thậm chí hơn cả khoa học hiện nay, vì giác ngộ ở một tầm rất cao, dù Đức Phật sinh thời cách đây hơn 2.600 năm, đạo Phật (đạo Bụt) không có 1 chút gì là mê tín dị đoan, lấy cái quy luật căn bản của vũ trụ là luật nhân quả để chỉ đường cho con người đến với hạnh phúc thực sự. Việt Nam ta rất gần gũi với đạo Phật.

Chú thích 2: Ở những nước văn minh và giàu có, phần lớn những người giàu có, siêu giàu có họ ứng cử ra làm chính trị, họ thu phục nhân tâm để bầu cử cho họ. Và ở những nước dân trí còn hạn chế, đất nước còn nghèo nàn lạc hậu thì phần đa là chen nhau làm chính trị để tham nhũng và làm giàu từ xương máu của nhân dân. May thay là nước ta còn hơn cả phát triển nữa vì "chưa có bao giờ rực rỡ như hôm nay" hay như là "mặt trời đang chiếu sáng nước ta", nên ở ta làm chính trị cũng chỉ là một lòng vì nước vì non, cán bộ là người đầy tớ tận tâm vì nhân dân mà phục vụ cả, may thay...

Để hiểu căn bản về Phật Giáo cần đọc Phật Học Phổ Thông

Tôi không phải là Phật tử, tôi cũng ít đi chùa và tôi không tin một cách mù quáng vào các Tăng thông qua những bài giảng ở băng đĩa, Youtube, Facebook... nhưng tôi yêu Đạo Phật, điều này như là cái nhân duyên vậy không biết là từ bao giờ và vì sao. Tôi thích đọc các sách nói về đạo Phật từ nhỏ, tôi đọc và thấy vui, thậm chí là hạnh phúc nữa. Và sau khi tôi đọc nửa bộ Phật Học phổ thông này (tập 1 và phân nửa tập 2) tôi càng thấy Đạo Phật là đạo khoa học, hoàn toàn không chút mê tín dị đoan.

Nhận thấy không ít Phật tử ngoan đạo, cuồng theo Tăng nhưng theo hướng mê tín dị đoan, tôi thường khuyên hãy đọc bộ Phật Học Phổ Thông này.

Bộ sách này có một điểm rất hay mà tôi nhận thấy được, đó là không phải ai đọc cũng sách cũng được. Cụ thể là, nếu giá trị cuộc sống khác với cái căn bản giá trị được ghi tại sách thì khi đọc vào sẽ thấy cái cảm giác như bị nội thương vậy, tức là bị dội và thực sự khó đọc, đọc sẽ thấy đau đầu hoa mắt.

Thờ Phật, thờ Pháp (điều răn dạy  của Phật), còn với Tăng (lữ) thì cần có trí tuệ, có sự minh mẫn để suy xét. Tăng mà sống trái với Pháp của Đức Phật thì đó không thể gọi là Tăng, dù cho chức danh có là trụ trì năm mười ngôi chùa lớn, nói thẳng đó chỉ là dạng tào lao mà thôi.

Ảnh dưới là 2 bản in bộ Phật Học Phổ Thông mà tôi được tiếp cận. Và thêm nữa, đọc Phật Học và liên kết với lịch sử nước Việt ta thì thấy rõ rằng "Đạo Phật và lịch sử nước ta có mối quan hệ rất gần gũi với nhau, thời nào Đạo Phật hưng thịnh minh triết thời đó đất nước hùng cường và ngược lại".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét