ATM phần mềm bán hàng miễn phí DanTriSoft: nồi cơm Thạch Sanh thời hiện đại, ai muốn dùng cứ nhận lấy

Ảnh dưới là giao diện phần mềm bán hàng miễn phí vĩnh viễn Dân Trí Soft sử dụng công nghệ điện toán đám mây (cloud). Phần mềm tính tiền miễn phí vĩnh viễn dành tặng cộng đồng từ 2015 đến nay và luôn miễn phí.

Phần mềm bán hàng miễn phí DanTriSoft: ai muốn dùng cứ nhận lấy
Phần mềm bán hàng miễn phí Dân Trí Soft có các chức năng quản lý như sau:
- Quản lý hàng hóa, giá bán, giá bán lẻ, giá bán sỉ.
- Quản lý khách hàng và bảng giá bán dành riêng mỗi khách hàng (nếu có).
- Quản lý nhập, xuất, tồn, tính giá vốn hàng bán.
- Quản lý bán hàng, doanh thu, in hóa đơn chuyên nghiệp.
- Quản lý chi phí hoạt động kinh doanh.
- Quản lý dòng tiền kinh doanh, báo cáo sổ quỹ.
- Quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả.
- Sử dụng được bằng máy tính, điện thoại, máy tính bảng.
- v.v...

Miễn phí vĩnh viễn và luôn luôn vậy, đăng ký sử dụng tại PHẦN MỀM BÁN HÀNG MIỄN PHÍ DANTRISOFT

Dân Trí Soft làm phần mềm miễn phí từ 2015 đến nay và chỉ mong muốn được CHO ĐI ngày càng nhiều hơn, tạo nhiều giá trị cho xã hội hơn, giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, tạo công ăn việc làm nhiều hơn.

Món quà này có giá trị thị trường là 5 triệu đồng/phần mềm.

Món quà tặng này là nồi cơm Thạch Sanh, nên ai muốn dùng cứ lấy, muốn bao nhiêu cứ lấy, có thể lấy giúp cho bạn bè người thân và mời gọi mọi người cùng nhận lấy thoải mái.


Cao Trung Hiếu - sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
www.DanTriSoft.com | Phần mềm tinh gọn nhất và phổ biến nhất

0 Nhận xét