3 nhóm người đáng để bạn quan tâm

Trên thế giới chỉ có 3 nhóm người đáng để bạn quan tâm. 

- Số 1 phải là gia đình bạn và ân nhân của bạn.

- Số 2 là nhóm những người người tích cực, họ ủng hộ, yêu mến bạn, dõi theo từng bước chân bạn.

- Số 3 là nhóm những người mà bạn muốn giúp đỡ họ.

Còn lại tất cả những thứ khác có hay không, không quan trọng!


May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến một nền tảng cao mới.

Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc.

Thay đổi và tạo những mối quan hệ tốt đẹp sẽ xây dựng một nền tảng cuộc sống đẹp và vững vàng hơn, hãy tự tìm cho mình một Quý nhân - quý nhân chính là những người gặp gỡ mang tính tích cực.

- Đi với người trung thực – Bạn luôn nhận được sự uy tín.

- Đi với người hòa nhã – Bạn học được cách kiềm chế bản thân.

- Đi với người có khiếu hài hước – Bạn biết phải làm mới cuộc sống bằng điều gì.

- Đi với người tinh tuệ – Bạn sẽ biết nên thu thập kiến thức từ đâu.

- Đi với người chu toàn – Bạn sẽ tự học được cách ngăn nắp.

- Đi với người dám nghĩ dám làm – Bạn sẽ có động lực vượt qua mọi sợ hãi.

- Đi với thành công – Ánh sáng của họ sẽ soi rõ con đường có thể bạn lâu nay chưa nhìn rõ.

(Sưu tầm)

0 Nhận xét