6 cách giúp nhân viên tự tạo cảm hứng cho chính mình!

Tôi từng nói, tố chất quan trọng của một nhà lãnh đạo KHÔNG PHẢI là truyền cảm hứng, mà là biết cách giúp người khác TỰ TẠO CẢM HỨNG cho chính họ!Làm thế nào để giúp nhân viên tự tạo cảm hứng cho chính họ? 6 cách dưới đây tôi thường làm và thấy rất hiệu quả. Bạn có thể tham khảo.


1. Thay vì bảo nhân viên hãy làm việc này, việc kia vì lợi ích tập thể hay lợi ích công ty, hãy nói cho nhân viên biết việc họ đang làm mang lại lợi ích và ý nghĩa cho chính họ và gia đình họ. Tôi luôn làm thế trong Group PTDNV!


2. Hãy làm sao cho mỗi nhân viên hiểu được họ đang tham gia một tổ chức có một hoài bão lớn, một tầm nhìn xa, và hãy chỉ cho nhân viên thấy hình ảnh, lợi ích, tương lai của chính họ trong hoài bão và tầm nhìn ấy (chứ không phải chỉ thấy hình ảnh tương lai của công ty). Tôi luôn làm thế trong Group PTDNV!


3. Hãy giúp nhân viên nhận ra họ đang làm một công việc đầy ý nghĩa mang lại giá trị cho người khác và cho chính nhân viên, và hãy chỉ cho họ thấy con đường phát triển của chính họ trong công ty (thay vì chỉ nói con đường phát triển của công ty). Tôi luôn làm thế với thành viên Group PTDNV!


4. Hãy đừng đổ lỗi cho nhân viên khi công ty gặp khó khăn. Hãy nhận trách nhiệm về mình (vì mình là người lãnh đạo), và trấn an nhân viên để họ có niềm tin mà tiếp tục chung sức. Tôi luôn làm thế!


5. Hãy nói thành công là nhờ các bạn, thất bại là do tôi! Tôi luôn làm thế!


6. Khi nhân viên tụt cảm hứng, giảm nhiệt huyết, đừng trách cứ và đừng hô hào theo kiểu cho uống thuốc tăng lực; hãy nói cho họ hiểu chuyện ấy là bình thường như trời có lúc nắng, lúc mưa, có lúc sáng, lúc tối. Hãy đừng quan trọng hóa chuyện ấy, đừng xem nó như thảm họa. Hãy tỏ ra thông cảm và chỉ nhẹ nhàng nhắc lại ý nghĩa công việc mà NV đang làm, giá trị mà nó mang lại, và cảm ơn sự nỗ lực của NV trong suốt quá trình. Hãy để cho NV có phút tĩnh lặng, có phút chùng xuống, và nói với họ rằng bạn luôn tin tưởng ở họ. Hãy bảo họ, em mệt thì cứ thư thả chút đi, khi nào thật khỏe hãy tiếp tục chiến nhé! Đường còn dài, anh/chị tin em sẽ sớm trở lại và lợi hại hơn xưa!🙂... Tôi luôn làm thế!


Còn nhiều cách giúp nhân viên tự tạo động lực và cảm hứng cho chính họ, thay vì bạn cứ phải đi truyền như kiểu truyền máu. Bạn đâu có nhiều máu, và đâu có đủ thời gian để truyền mãi. Chính bạn còn có lúc buồn phiền, tụt hết cảm hứng vì những chuyện không vui trong cuộc sống cơ mà. 


Đặt niềm tin vào nhân viên, chỉ cho họ thấy con đường tương lai và lợi ích của chính họ. Bớt nói về lợi ích và con đường phát triển của công ty đi; hãy nói nhiều hơn về lợi ích và con đường phát triển của nhân viên!


Bạn nghĩ mấy cách tôi đề nghị vậy có áp dụng được cho tổ chức và đội ngũ của bạn không?


Sáng lập group Phát Triển Doanh Nghiệp Việt

0 Nhận xét