'Hãy giữ nó cho những người trẻ tuổi, những người đang cần nó nhất. Tôi đã có một cuộc đời đẹp rồi'


...
"Không có đời sống nào
Dẫu chỉ trong khoảnh khắc
Không bất-tử
Và cái chết
Luôn là kẻ đến sau
Chính khoảnh khắc này

Trong đuối sức
Nó cứ giật
Cứ lay
Cánh cửa vô hình

Nhưng
Chỉ vô vọng
Mà thôi

Một khi con người
Tới được đây rồi
Dấu vết của họ
Cái chết
Sẽ
Không bao giờ
Xoá nổi"
_____________________________
NÓI KHÔNG CƯỜNG ĐIỆU VỀ CÁI CHẾT (trích)
Thơ W.Szymborska
Nguyễn Như Huy dịch
0 Nhận xét