Phần mềm tính tiền DanTriSoft hơn gì với Excel?

Tôi đang tư vấn với chủ quán bida về phần mềm tính tiền DanTriSoft thì người thu ngân hỏi ngang xương "Phần mềm DanTriSoft hơn gì Excel?".


Sau khi nói chẳng có hơn gì cả mà có khi còn thua xa cái phần mềm excel em đang làm đó chứ.

Cuối buổi tư vấn tôi nói với chủ quán vì nó là thằng em mình mà: "Mịa làm bằng excel là tạo điều kiện để nhân thu ngân ăn bớt, xóa dữ liệu không ai hay, chẳng phân quyền gì được..., anh là anh thấy bé thu ngân này lanh lợi & khôn khéo lắm, em có dám giao phó tiền bạc cho bé!?"

Thằng em chủ quán bida nhìn tui cười & mua ngay phần mềm DanTriSoft, để làm đúng ngay từ đầu.

Nghe nói bạn thu ngân ấy sắp bị chuyển vị trí khác cho phù hợp hơn.

TP HCM ngày 07/11/2019
0 Nhận xét