'Cam kết hành động', nói phải đi đôi với làm tức là nói thật làm thật

Trên đường đến Cần Thơ!


Khi làm việc với sứ mạng phụng sự thì mệt mỏi không cản bước bạn được.

Khi công việc ấy tạo ra nhiều giá trị cho người dùng, cho xã hội sẽ giúp ta thêm yêu đời, hạnh phúc & giàu có sẽ đến.

Công việc ấy là sở trường, ở đó bạn có thể phát huy tối đa khả năng bản thân nên năng suất, hiệu quả công việc luôn cao.

Tất cả 3 điều trên chỉ trở thành hiện thực khi và chỉ khi bạn "cam kết hành động", bạn nói phải đi đôi với làm tức nói thật làm thật!

Tôi đến Cần Thơ gấp vì tôi đã cam kết với người đã tin tưởng tôi & tin dùng Dân Trí Soft là giải pháp quản lý sẽ hoạt động ổn định và hiệu quả. Hôm nay máy móc của quán gặp vấn đề, ngày mai khai trương và tôi đến với anh để hỗ trợ & đồng hành.

Tôi xây dựng giá trị cốt lõi cho Dân Trí Soft là "trí sáng tâm an & nói thật làm thật" & tôi nhất quán, gương mẫu với điều ấy. Mười, hai mươi năm sau hay hàng trăm năm sau Dân Trí Soft vẫn phải lấy đó là giá trị cốt lõi, nếu làm sai chắc chắn sẽ bị tan vỡ vậy.

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét