Cảm ơn những người bạn tử tế dù chỉ quen biết nhau qua facebook!

Xã hội nào cũng sẽ có 20% là những người tử tế, tích cực & cũng có 20% những kẻ khôn lỏi, tiêu cực, 60% còn lại là trung dung, tức là có xu hướng 20% nào phát triển hơn là họ sẽ làm theo. Một xã hội gọi là thất bại, mục nát khi và chỉ khi 20% những kẻ khôn lỏi, tiêu cực có quyền và tiền, là kẻ mạnh & 20% người tử tế, tích cực khốn khó, là tranh đấu đau thương.

Trước đây khi thông tin còn mù mờ, còn nhiều bí mật thì đó là cơ hội của 20% những kẻ khôn lỏi, tiêu cực, tụi này đã vươn lên nhanh chóng để nắm quyền và tiền. Nhưng thời nay, nhờ ánh sáng của thông tin, ánh sáng của internet thì những kẻ cơ hội khôn lỏi dần bị vạch trần trụi cái sự xấu xa của tụi nó. Đây cũng là cơ hội tốt hơn để 20% người tử tế, tích cực phát triển hơn mà nhờ đó 60% người trung dung nhận thức rõ nên theo nhóm nào mới là lẽ sống.

Tôi làm trong lĩnh vực phần mềm quản lý kinh doanh, nó là trí tuệ là công sức là thời gian là tâm huyết của đội ngũ Dân Trí Soft, khi phần mềm trở nên phổ biến thì cũng là lúc có kẻ "khôn lỏi" tìm cách crack phần mềm rồi đem bán với giá chỉ bằng 5 - 10%, chúng nó kiếm tiền bất chấp đạo đức làm người. Nhờ có những người bạn tử tế dù chỉ quen biết nhau qua Facebook khi phát hiện kẻ xấu bán phần mềm crack Dân Trí Soft đã thông tin ngay với chúng tôi. Nhờ đó mà Dân Trí Soft có những hành động nhanh hơn, chuẩn xác hơn để tranh đấu với cái xấu. Tôi cảm ơn nhiều lắm những người bạn tử tế khắp muôn nơi.

Ảnh dưới:
- Người bạn tử tế thông tin đến chúng tôi.
- Ảnh facebook giả mạo chào mời mua phần mềm crack.

"Đừng bao giờ để cái ác đẻ trứng, hãy tiêu diệt nó".
www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét