01/12/2018

Đào tạo tại Dân Trí Soft: Phương pháp làm việc hiệu quả và kế hoạch cuộc đời

Buổi chia sẻ được ghi hình từ chương trình đào tạo nội bộ tại Dân Trí Soft vào ngày 29/11/2018


"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười