01/12/2018

Đào tạo tại Dân Trí Soft: Phương pháp làm việc hiệu quả và kế hoạch cuộc đời

Buổi chia sẻ được ghi hình từ chương trình đào tạo nội bộ tại Dân Trí Soft vào ngày 29/11/2018


"Nếu là con chim, là chiếc lá
Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".

www.CaoTrungHieu.com | Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười