Tập trung là kỹ năng của quản lý thời gian hiệu quả

Đây là cây đu đủ tôi trồng bên hông nhà.


Khi cây ra hoa kết quả, mỗi mắc của cây có 3 - 5 quả đậu.

Mỗi sáng tôi hay ra ngắm cho vui và tôi chỉ giữ lại 1 - 2 quả chuẩn nhất theo góc nhìn cá nhân, các quả khác tôi đều vặt vứt đi, để cây đủ sức nuôi dưỡng những quả tốt nhất và không phí sức nuôi một lúc 5 quả.

Và cuộc sống này cũng vậy, để thành công mỗi người cần phải biết tập trung trí tuệ, sức lực, thời gian cho những điều quan trọng nhất với bản thân và cần biết "vặt vứt đi" những quả không cần thiết. Bởi, trong thực tế có quá nhiều người bị phân tâm, bị đứng núi này trông núi nọ, bởi nhìn ngắn hạn, chỉ thấy cái lợi trước mắt... mà cả đời không tạo được thành tựu, lại hối tiếc.

Đó là một kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả đấy.

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét