Đánh thầy thuốc và... lạy thầy bói!

TTO - Thầy giáo, thầy thuốc bị hạ nhục còn thầy bói, thầy cúng được bưng bế!


- Chuyện cô giáo phải quỳ trước phụ huynh trắng đen hạ hồi phân giải, nhưng thấy phản cảm quá!

- Thường thôi. Cô giáo, thầy giáo bị quỳ còn đỡ, thầy thuốc còn bị đánh chạy có cờ kìa! Giờ nghề làm thầy phiêu lưu mạo hiểm lắm...

- Sao đời lại nhiễu nhương tới mức này?

- Nhưng vẫn có một số loại thầy ngày càng lên hương, coi như nghề làm thầy có phần an ủi, chớ hổng đến nỗi thầy nào cũng bị đối xử tệ bạc...

- Thầy nào?

- Thầy cúng, thầy bói, thầy phong thủy...

- Mấy thầy này dạo này lên hương dữ a?

- Không biết! Nhưng khi người ta còn sì sụp lạy trước con cá ngắc ngoải, con rắn lơ ngơ thì thầy giáo, thầy thuốc còn bị hạ nhục, còn bị rượt đánh dài dài và chắc chắn thầy bói, thầy cúng còn được bưng bế để tìm tiền tài vinh quang!

- Nếu không xong?

- Tìm thầy dùi!

BÚT BI

Link gốc: https://tuoitre.vn/danh-thay-thuoc-va-lay-thay-boi-20180308101634882.htm
0 Nhận xét