Tại sao một số startup thành công và phần lớn lại thất bại.

Tại sao một số Startup thành công và phần lớn lại thất bại là tiêu đề bài viết của Tác giả Parick Henry trong Entrepreneur. Tôi dịch và trích dẫn một số ý chính quan trọng của bài viết để chia sẻ với thành viên Group QTvKN.


1) Tại sao các Startup thất bại?

** Theo một nghiên cứu của Statistic Brain, Startup Business Failure Rate by Industry, hơn 50% công ty các ngành của Mỹ thất bại sau 5 năm và 70% sau 10 năm. Và sau đây là 7 lý do chính do tác giả tổng kết từ kết quả khảo sát các nhà lãnh đạo:

- Thiếu sự tập trung.
- Thiếu động lực, tính cam kết và sự khát khao.
- Quá tự hào, dẫn đến việc không sẵn sàng học hỏi lắng nghe.
- Nghe lời khuyên, tư vấn từ người không thích hợp.
- Thiếu người đỡ đầu (mentor).
- Thiếu kiến thức quản trị kinh doanh cơ bản: tài chính, vận hành, và marketing, cũng như kiến thức chuyên ngành.
- Kêu gọi được nhiều tiền quá sớm.

** Trong 1 nghiên cứu khác, CB Insights khảo sát “xác chết” của 101 Startup để tìm ra 20 lý do hàng đầu làm cho startup chết. Và đây là 9 lý do chủ yếu trong số 20 lý do đó:

- Không có thị trường.
- Hết tiền mặt.
- Không có đúng đội ngũ.
- Năng lực không theo kịp.
- Có vấn đề về giá bán và chi phí.
- Sản phẩm “tồi”.
- Thiếu hoặc không có mô hình kinh doanh.
- Không quan tâm đúng mực đến khách hàng.

2) The Ecommerce Genome by Compass khảo sát 650 startup liên quan đến công nghệ, và tìm ra 14 nguyên tố thành công. Từ đó tác giả đã chọn ra 9 nhân tố quan trọng cho sự thành công của Startup:

- Các nhà sáng lập được gây cảm hứng bởi việc tạo ra 1 kết quả lớn, và vì thế rất khát khao và có tinh thần cam kết cao. 
- Các nhà sáng lập cam kết theo đúng và bám sát “lộ trình” đã chọn
- Sẵn lòng điều chỉnh, nhưng không thay đổi thường xuyên.
- Kiên nhẫn và kiên định dù cho có sự khác nhau về thực tế và kỳ vọng
- Sẵn sàng quan sát, lắng nghe và học hỏi
- Phát triển mối quan hệ đúng đắn với Mentor
- Có năng lực lãnh đạo với kiến thức kinh doanh chuyên ngành, và kiến thức quản trị kinh doanh tổng quát
- Thực hiên nguyên tắc “Lean Startup”: chỉ kêu gọi vốn vừa đủ cho từng vòng. 
- Cân bằng giữa kiến thức kỹ thuật và kiến thức kinh doanh, và phải vững về về chuyên môn kỹ thuật trong việc phát triển sản phẩm.

Bài chia sẻ của anh Lâm Minh Chánh
Nguồn group QTvKN
0 Nhận xét