Mua franchise (mua nhượng quyền) cần tìm hiểu gì?

Việc mua franchise không dừng lại ở chi phí thế nào. Để mua đúng một franchise có hệ thống hỗ trợ và phát triển bền vững, giúp bạn thành công trong tương lai, vấn đề quan trọng nhất của bạn là đánh giá đúng và hiểu rõ tiềm năng, thuận lợi và khó khăn của việc kinh doanh franchise đã chọn trước khi bắt đầu. 


Những vấn đề mà người mua cần lưu ý và doanh nghiệp nhượng quyền có trách nhiệm phải minh bạch với đối tác tiềm năng:

- Đánh giá tiềm năng phát triển của thương hiệu: thương hiệu có bao lâu, đã phát triển qua từng năm thế nào đến nay, có kế hoạch phát triển cụ thể thế nào trong 3-5 năm tới, có kế hoạch M&A hay không, hiện tài chính của doanh nghiệp thế nào…. Việc đánh giá này giúp bạn hiểu rõ tương lai của thương hiệu mà bạn sẽ gắn bó trong 5-10 năm tới.

- Đánh giá mô hình tài chính: với dự định của bạn tại thị trường mà bạn muốn mở, tổng đầu tư là bao nhiêu, doanh thu dự toán thế nào, chi phí dự toán thế nào, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng theo dự toán là bao nhiêu. Lưu ý là phải tính cả khấu hao chi phí đầu tư và tiền lương của người chủ nhận quyền vào cho chính xác. Nếu lợi nhuận ròng còn thấp hơn cả lãi vay ngân hàng thì kinh doanh không hiệu quả, không cần phải suy nghĩ có nên hay không nên nhượng quyền. Ngoài ra, bạn cần phải dự toán dòng tiền trong 5 năm để biết nếu lỗ 2 năm đầu tiên chẳng hạn thì bạn còn phải chuẩn bị bao nhiêu tiền mặt để bù lỗ cho chi nhánh và vậy thì bạn có đủ tiền để sống hay không, và bao nhiêu lâu thì bạn hoàn vốn đầu tư. Qua việc phân tích mô hình tài chính như trên, bạn sẽ hiểu rõ hơn về khó khăn có thể gặp phải đối với mô hình kinh doanh và dễ dàng đưa ra quyết định. Lưu ý là doanh nghiệp nhượng quyền có trách nhiệm phải cung cấp dữ liệu và thực hiện phân tích mô hình tài chính cùng đối tác tiềm năng.

- Đánh giá hệ thống hỗ trợ: đây là điều cực kỳ quan trọng mà đối tác nhận quyền thường là để đến 6 tháng sau khi triển khai mới bắt đầu lưu ý. Thành công việc một chi nhánh nhận quyền phụ thuộc rất lớn vào khả năng hỗ trợ của doanh nghiệp nhượng quyền. Do đó, đây mới là điều kiện tiên quyết trước khi bạn quyết định mua franchise. Hỗ trợ bao gồm 4 hạng mục chính: thương hiệu và kế hoạch marketing hàng năm cho thương hiệu, xây dựng đội ngũ nhân sự và các vấn đề huấn luyện hội nhập cũng như huấn luyện nâng cao cho đối tác nhận quyền, cố vấn hoạt động bao gồm việc đánh giá kết quả kinh doanh chi nhánh và đưa ra những giải pháp kinh doanh hiệu quả hơn hoặc nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh chi nhánh, quản trị tài chính và cung ứng hiệu quả cho chi nhánh, các vấn đề pháp lý liên quan có thể gây rủi ro cho chi nhánh….

Bài chia sẻ từ Nguyễn Phi Vân
Nguồn group QTvKN
0 Nhận xét