7 'khẩu quyết' hoạt động tại Vietnam Businesss Matching (VBM).

Trong võ học có khẩu quyết để học ý và từ ý mà hóa thành chiêu & tại VBM có 7 "khẩu quyết" nhằm giúp doanh chủ hoạt động hiệu quả được sáng lập Vũ Tuấn Anh chia sẻ tại buổi chia sẻ nội bộ.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa - sưu tầm từ internet

1. VBM không lên kế hoạch cụ thể mà tập trung cho kế hoạch của từng Owner (chủ sở hữu) của một hoạt động nào đó. Người chủ sở hữu của 1 chương trình sẽ toàn tâm toàn ý và các hội viên khác sẽ cùng hỗ trợ với nguồn lực có được. Ví dụ: hoạt động nhóm VBM-Construction (Nhóm xây dựng), VBM-Giáo dục…

2. Nguyên tắc 5 – 95, tức hội viên VBM chỉ cần đầu tư tối thiểu 5% nguồn lực thật sự vào VBM, mong muốn VBM phát triển. Các nguồn lực đó là: thời gian, công sức, truyền thông, tài chính…

3. Hội viên tận dụng tối ưu các nguồn lực đang có, tối ưu nguồn lực đang thừa để đưa vào hoạt động VBM, ví dụ thời gian, mối quan hệ…

4. Hội viên cần chủ động tương tác với nhau, chủ động & chủ động.

5. Triết lý chia sẻ: cùng nhau chia sẻ và tận dụng nguồn lực của tất cả hội viên nhằm tối ưu hóa.

6. Nguyên tắc hiện diện: sự hiện diện của hội viên vào VBM Offline, các hoạt động - sự kiện thể hiện tính cam kết với đồng đội.

7. Thực hiện mô hình về tứ đồ quan tâm. Một trục thể hiện quan tâm đến cá nhân thể hiện rất ít quan tâm đến quan tâm cực cao, trục còn lại là quan tâm đến xã hội. Hướng đến vào góc phần tư thể hiện quan tâm cá nhân cực cao & quan tâm xã hội cực cao, thuật ngữ thường sử dụng là phụng sự xã hội để dẫn đầu.

TP HCM ngày 15/06/2017
Người ghi chép lại Cao Trung Hiếu
0 Nhận xét