Hội thảo: Quản trị tài nguyên số với startup và SME.

Dữ liệu kinh doanh là tinh lực của doanh nghiệp. 


Dữ liệu kinh doanh được sinh ra và sử dụng liên tục song song với quy trình kinh doanh. Doanh nghiệp cần thu thập, hiệu chỉnh, lưu trữ và sau đó phân tích dữ liệu để có được các hoạt động kinh doanh tối ưu. Thông thường tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay startup dữ liệu kinh doanh không được chú trọng do người chủ cảm thấy chưa cần thiết phải xử lý dữ liệu để tối ưu hóa kinh doanh.

Tuy nhiên việc lơ là quản trị dữ liệu kinh doanh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay startup sẽ dẫn tới những hệ lụy vô cùng tai hại về lâu dài như cơ sở dữ liệu không được xây dựng cấu trúc chặt chẽ dẫn tới dữ liệu phân tán và không xác thực. Tới khi lớn cần phải tổng hợp dữ liệu rất khó khăn triển khai. Dữ liệu ghi nhận không liên tục không hỗ trợ các quyết định kinh doanh tốt.

Quan trọng hơn nữa việc lơ là quản trị dữ liệu dẫn tới mất cắp dữ liệu một cách đáng tiếc ảnh hưởng tới tồn vong về dài hạn của doanh nghiệp như trường hợp Nhậm Ngã Hành thời @ .

Hội thảo quản trị tài nguyên số dữ liệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa/ startup sẽ mang lại những góc nhìn và cách thức tiếp cận dữ liệu trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

- Thời gian: Từ 8h30 - 11h30 ngày 18/05/2017.
- Địa điểm: SIHUB, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP HCM.
- Chi phí: Miễn phí.

Các mục thảo luận:
- Dữ liệu và nền tảng kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tầm quan trọng và khai thác dữ liệu trong kinh doanh.
- Bảo mật dữ liệu – phòng chống Nhậm Ngã Hành thời @.
- Triển khai phần mềm quản trị dữ liệu và kinh doanh: chia sẻ kinh nghiệm của phần mềm MISA.
- Giới thiệu sản phẩm các dịch vụ cloud, IT có uy tín tới tay người sử dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa/startup.

Khách mời tham dự: Viettel, SPT, phần mềm MISA, Dân Trí Soft.

Link đăng ký tham dự hội thảo: https://goo.gl/nV2Xsc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đọc thêm truyện "Nhậm Ngã Hành thời @": http://bit.ly/2ptsqEy
0 Nhận xét