Bọn tư bản phản nhân văn.

Bà Park, Tổng thống Hàn Quốc, không chỉ ra hầu tòa mà còn bị tống giam vì tội tham nhũng.

Theo kết quả điều tra, đơn giản chỉ là bà bị người thân lợi dụng tạo nên lợi ích nhóm gây bất bình đẳng trong thị trường đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Chưa ăn gì nhiều mà đã bị phát hiện. Đúng là bọn thù địch thính như mũi chó.

Tiên sư bọn tư bản giãy chết. Chỉ vì thế mà phế truất chức vụ, tống giam người ta. Làm như thế là gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng và nhà nước, tổn hại đến lòng tin của nhân dân, đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Hành xử như vậy đối với cá nhân bà Park còn là hành xử phản nhân văn, thiếu tình đồng chí với nhau. Nói theo nhân dân Việt Nam là cạn tàu ráo máng!

Sao không dùng hình thức kỉ luật, cách chức "nguyên tổng thống" của bà ấy cho nó nhân văn?

Cách chức "nguyên" là đau lắm rồi. Đưa ra tòa rồi cầm tù một nguyên thủ khác nào đập chuột vỡ bình?

Mà bà Park cũng ngu. Khi trúng cử Tổng thống không lo dẹp ngay cái gọi là tam quyền phân lập đi để tránh hậu họa, lại được tiếng đảm bảo không suy thoái tư tưởng. Còn nếu lượng sức không làm nổi thì... sao không sang Việt Nam ứng cử cho nó lành?

Mà báo chí Việt Nam cũng vui. Thấy nguyên thủ nước người ta gặp họa là mừng lắm, tuyên truyền rùm beng cho thiên hạ thấy hết sự thối nát của bọn tư bản phản nhân văn.

Bài chia sẻ từ facebook Chu Mộng Long
0 Nhận xét