Sánh ngang với cường quốc năm châu.

Sánh ngang với cường quốc năm châu.

Một con người sẽ có đời sống tinh thần vô cùng thanh thản, vui vẻ khi là người thật thà, ngay thẳng.

Một tổ chức ngày càng hùng mạnh khi tổ chức ấy minh bạch, rõ ràng để mọi thành viên xem công việc là của bản thân chứ không nghĩ là đang làm thuê.

Một đất nước có thể "sánh ngang với cường quốc năm châu" khi đất nước ấy lấy lợi ích nhân dân làm gốc, phát huy được sức mạnh đoàn kết của nhân dân..., điều ấy cũng từ minh bạch, rõ ràng mà ra cả.

Tổ chức kết nối doanh nhân doanh nghiệp Vietnam Business Matching

TP HCM ngày 26/12/2016
Cao Trung Hiếu
0 Nhận xét