29/12/2016

Khởi nghiệp Việt Nam, nói và làm.

Khởi nghiệp Việt Nam, nói và làm.

Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ để khai phóng tiền của trong nhân dân, phát triển đất nước. Mục tiêu là 1 triệu doanh nghiệp 2020.

Cập nhật thông tin: thuế môn bài năm 2017 tăng gấp đôi rồi nhé, từ mức 1 triệu đồng giờ lên 2 triệu à nha. Ngân sách tăng thu được kha khá = 1 triệu * 500.000 doanh nghiệp = ???, nhiêu đây hỗ trợ khởi nghiệp tốt chán rồi.


Chụp ảnh với tác giả cuốn sách khởi nghiệp nổi tiếng "KHỞI NGHIỆP NGAY SẠT NGHIỆP LUÔN"


TP HCM ngày 28/11/2016
Cao Trung Hiếu

"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười