[Nước mắm asen] Xem xét có thể đình chỉ Vinastas

Xem xét có thể đình chỉ Vinastas

TPO - Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong sáng 26/10, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đang trao đổi, thống nhất với một số cơ quan để soạn thảo văn bản, có thể đình chỉ hoạt động của Vinastas.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn
Liên quan đến thông tin Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) công bố kết quả khảo sát nước mắm nhiễm asen, ông Tuấn cho biết, việc cấp chứng chỉ hành nghề thuộc về chức năng quản lý nhà nước, không phải việc các hội làm. 

“Chỉ có hai hội được cấp chứng chỉ hành nghề là hội luật sư và hội công chứng. Các hội chỉ có thể được ủy quyền của các cơ quan nhà nước để thực hiện một hoạt động nào đó, nhưng sau đó vẫn chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước chứ không phải việc của các hội”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, việc công bố chất lượng sản phẩm đều có các cơ quan nhà nước như ở Bộ Khoa học và Công nghệ có Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các bộ Y tế, bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ Công thương đều có cơ quan kiểm tra và công bố, kể cả xuất xứ hàng hóa. Phòng Thương mại, công nghiệp Việt Nam cũng phải báo cáo Chính phủ, được đồng ý thì mới được tham gia, được bộ Công thương ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cũng nói thêm, Bộ đang xem xét, phối hợp với Bộ Công an để điều tra, xử lý. 

“Chúng tôi thấy rằng đã đủ điều kiện để bộ Nội vụ ban hành quyết định tạm dừng hoạt động của hội này để cơ quan thẩm quyền xác minh lại các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến môi trường sản xuất kinh doanh, gây thiệt hại rất nhiều hộ gia đình, tổ chức kinh tế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nước mắm. Chúng tôi sẽ trao đổi, thống nhất, giao cho Vụ Phi chính phủ soạn thảo văn bản và có thể sẽ ký đình chỉ hoạt động của hội này”, ông Tuấn cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật của Vinastas.

Đoàn kiểm tra này được thành lập trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đưa thông tin trên báo chí của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 11 năm 2016.

Trường Phong

0 Nhận xét