22/10/2016

Tranh cãi và thắng thua.

Tranh cãi với khách hàng… Bạn thắng… Khách hàng đi mất.

Tranh cãi với đồng nghiệp... Bạn thắng… Đồng nghiệp xa dần.

Tranh cãi với người thân... Bạn thắng… Tình thân biến mất.

Tranh cãi với bạn hữu... Bạn thắng… Bạn hữu dần xa.

Tranh cãi với vợ/chồng... Bạn thắng… Tình cảm nhạt phai.

Tranh cãi Tranh cãi …………………… Dù tranh cãi với bất kỳ ai?…… Bạn thắng thì đã sao? Bạn nghĩ rằng bạn đã thắng? Nhưng ……… Thật ra bạn THUA nặng và mất tất cả!

Ngẫm và nghĩ, Nghĩ và ngẫm.
Sưu tầm

"Nếu là con chim, là chiếc lá
Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".

www.CaoTrungHieu.com | Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười