01/07/2016

Nhà dột từ nóc!


Ngồi cafe ngẫm về câu này của ông cha ta "nhà dột từ nóc".

Nhà bị dột từ nóc nhà thì nơi đâu trong nhà chẳng ướt nước. Trong một gia đình khi ông bố, bà mẹ không làm gương mà còn làm điều sai trái thì không trách được con cháu hư đốn. Suy rộng ra lãnh đạo một đất nước dối trá, thiếu minh bạch, công bằng thì cũng đừng trách tại sao con dân rối ren, tệ nạn xã hội ngày càng tăng.

Một xã hội khi điều tử tế là thứ quý hiếm, là khác người thì ôi thôi rồi nhé. Một xã hội văn minh chỉ khi điều tử tế là phổ biến, là như chúng ta hít không khí và ăn cơm hàng ngày vậy.
Vậy tại sao người tử tế chưa đến được với nhau!?

TP HCM ngày 01/07/2016
www.CaoTrungHieu.com - Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

"Nếu là con chim, là chiếc lá
Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".

www.CaoTrungHieu.com | Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười