[Thời báo Kinh Tế Việt Nam] Doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh tử tế

Để tồn tại và phát triển sự nghiệp kinh doanh thì doanh nghiệp cần ba yếu tố. Một là, doanh nghiệp phải tự trang bị nội lực đủ mạnh để bảo vệ thành quả, để vượt qua khó khăn. Hai là, cần có khung pháp lý và thực thi pháp lý minh bạch, rõ ràng, phù hợp với thực trạng. Ba là, cần tạo dựng môi trường kinh doanh tử tế. Ngoài ra, người tử tế phải biết cách đoàn kết, hợp tác, hợp tác với nhau.
Bài đăng tại Thời báo Kinh Tế Việt Nam - Vneconomy

0 Nhận xét