Thất nghiệp làm chủ, lương thấp làm chủ!?

Hôm qua gặp thằng bạn thân nó chia sẻ cái "bí mật": Giờ thất nghiệp nhiều, làm thuê lương thấp thế là dân ta đua nhau bỏ tiền ra mở cái quán (cafe, quán ăn) để làm chủ. Thấy người khác làm được họ nghĩ cũng sẽ làm được. Chẳng cần sáng tạo chỉ cần bắt chước và giảm giá để giựt khách.

Vấn đề về làm chủ, về khởi nghiệp lắm gian truân không đơn giản. Tôi lo lắng khởi nghiệp vì thất nghiệp, khởi nghiệp theo phong trào rồi chẳng mấy chốc sẽ "phá sản thảm hại", tiền bạc, sức lực mất đi và khốn khổ nhất là mất niềm tin.

Tôi có viết bài bàn về vấn đề "Người Việt thích làm chủ nhưng lười" ở đây: http://bit.ly/1UvmMsp

Với www.DanTriSoft.com quán xá ra đời càng nhiều thì càng nhiều người sử dụng, chí ít những quán nhỏ có thể sử dụng phần mềm free hoàn toàn để tiết kiệm chi phí.

TP HCM ngày 07/06/2016
Cao Trung Hiếu


0 Nhận xét