Tôi thích cá tôm!

Gần 1 tháng nay tôi không dám ăn cá biển, vì tôi sợ bệnh tật và chết chóc. Đó có phải là tôi nhát gan chăng? Vì tôi thấy lãnh đạo của một số tỉnh miền Trung vẫn tuyên bố tắm biển, ăn cá tôm vẫn ngon lành lắm. Tôi đang cố quan sát xem họ có bị chuyện gì không, rồi tính có dám liều mình.

Với khả năng đọc hiểu tương đối tốt của tôi, tôi vẫn chưa phân định được rõ ràng 2 câu hỏi sau, dù thời gian đã hơn 30 ngày kể từ ngày phát hiện cá chết:

- Nguyên nhân cá chết là vì sao? Thông tin hiện tại thì tung hỏa mù cả lên, người bảo vì tảo đỏ, người bảo vì chất độc, người bảo vì cá không biết bơi, còn có người bảo cá chết vì tự tử nữa... Là một người dân, tôi chỉ cần biết nguyên nhân thật sự với sự minh bạch, khoa học, đơn giản mà!

- Khi nào thì tình trạng trên sẽ chấm dứt, khi nào người dân Việt hoàn toàn yên tâm để sử dụng cá biển, tôi rất thích cá biển!?

Ai sẽ trả lời 2 câu hỏi này của tôi và tôi tin sẽ có nhiều người Việt Nam cũng có câu hỏi giống tôi vậy đó? Là ai, là ai ạ!?

TP HCM ngày 14/05/2016
www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
0 Nhận xét