Tại Sao Người Tốt Thường Thua Thiệt!

Tại sao người tốt thường thua thiệt!

Chung quanh chúng ta đều thấy một sự thật hiển nhiên là một công ty tốt, người CEO làm ăn chân chính thường rất khó cạnh tranh với các công ty mánh mung, làm ăn tà đạo. Và cuối cùng người tốt thường thua thiệt vì:

01- Tiểu xảo thường chiếm phần thắng hơn tri thức.
02- Gian manh thường thắng nhanh hơn chính trực.

1 người tốt chắc chắn thua 1 thằng xấu, 2 người tốt vẫn thua 2 thằng xấu, 3 người tốt thua 3 thằng xấu. Tuy nhiên tới 10 người tốt, 100 người tốt thì chắc chắn chiến thắng 10 thằng xấu, 100 thằng xấu vì bản chất tụi xấu là "cắn giết nhau" mà không đi chung được, hợp tác được.

Trong khi đó 100 người tốt rất dễ dàng đi chung và làm việc cùng nhau.

Người xấu trong xã hội chiến thắng, các công ty gian manh thủ đoạn thành công là bởi vì người tốt và các công ty tốt không đoàn kết và làm việc cùng nhau. Chỉ khi liên kết lại các doanh nghiệp tốt mới có thể tồn tại cộng lực và vượt qua thử thách thị trường.

Anh Vũ Tuấn Anh - sáng lập VBM
0 Nhận xét