Video Business Card #businessmatching.

Video Business Card #businessmatching.

Video business card là hình thức sáng tạo cho business card thông thường. Các cá nhân sẽ giới thiệu về mình, về năng lực của mình, về các dự án v/v 

Sau đó quá trình giới thiệu sẽ được quay phim và post trên social như facebook và youtube 

So với business card thông thường , video business card có những điểm nổi trội như sau 

01- Thông tin đa phương tiện - hình ảnh - âm thanh.

02- Quan trọng thấy được mặt và ngôn ngữ cơ thể.

03- Biểu cảm cảm xúc.

04- Có thể được viral marketing online dễ dàng.

05- Dễ dàng nhúng vào tài khoản FB, linkedin.

06- Dễ dàng tương tác qua comment, like, share.

07- Cập nhật thông tin liên tục.

08- Chi phí hoàn toàn không có và miễn phí tại www.facebook.com/vietnambusinessmatching.

#businessmatching #hitrip

Minh họa: video giới thiệu của tôi

0 Nhận xét