Hai câu chuyện ngắn đáng suy ngẫm.

Chuyện một: Có người hỏi “Khi ở một mình, ngài có ăn thịt không?”

Có người khách hỏi lão hòa thượng: Pháp sư, tôi muốn hỏi ngài một vấn đề hơi bất kính một chút có được không ạ?
Lão hòa thượng: Xin ông cứ nói!
Người khách: Lúc ở nơi dân chúng đông đúc thì ngài ăn chay, vậy khi ở một mình trong phòng ngài có ăn thịt không?
Lão hòa thượng hỏi người khách: Ông là lái xe tới đây phải không?
Người khách trả lời: Vâng, đúng ạ!
Lão hòa thượng: Khi lái xe cần thắt dây an toàn, xin hỏi ông là ông thắt vì sự an toàn của bản thân hay vì cảnh sát? Nếu như vì bản thân mình thì có hay không có cảnh sát ông sẽ vẫn đều thắt thôi.
Người khách: oa, Tôi hiểu rồi!
Rất nhiều người nói rằng không tự có kỷ luật, không có người đốc thúc thì không thể kiên trì thành công thói quen của mình.
Bây giờ bạn đã hiểu rõ nên làm thế nào chưa?

Chuyện hai: Năm trăm nghìn làm thế nào mua được xe hơi?

Có người phàn nàn với lão hòa thượng nói: Thưa thầy! Vì sao mà con nỗ lực cố gắng rồi mà cũng vẫn không đạt được? Làm việc thiện, niệm kinh cũng đã có cả rồi nhưng vận mệnh vẫn không thấy cải biến gì?
Lão hòa thượng: Vậy, ta cho ông một tờ 500 nghìn đồng có được không?
Người khách: Tiền của hòa thượng con không dám lấy ạ!
Lão hòa thượng: Ta là muốn ông làm giúp ta một việc.
Người khách: Sư Phụ, thầy nói làm việc gì con cũng tuyệt đối giúp thầy làm tốt.
Lão hòa thượng: Hãy giúp ta mua một chiếc xe hơi.
Người khách: (giật mình kinh ngạc) Sư Phụ, 500 nghìn làm sao có thể mua được xe hơi cơ chứ?!
Lão hòa thượng: Ông biết 500 nghìn mua không được xe hơi! Thế nhưng trên đời này có rất nhiều người đều đang vắt hết óc ra để suy nghĩ làm sao chỉ cần bỏ ra một chút thôi mà lại muốn phải đạt được rất nhiều thứ đấy!
Sưu tầm
Theo DaiKyNguyen
0 Nhận xét