Video sơ nét về khóa đào tạo cộng đồng tháng 09/2015 tại cafe MiMoSa Bà Rịa

Một số hình ảnh ghi nhận về khóa đào tạo cộng đồng miễn phí trong tháng 09 năm 2015 tại cafe MiMoSa Bà Rịa.

Xem thêm:

Tư duy tích cực

Học tập với tâm thức con số 0, cốc nước vơi

Tư duy về tiền bạc

0 Nhận xét