10 bài học lịch sử về giữ nước từ cha ông chúng ta.

10 bài học lịch sử về giữ nước từ cha ông chúng ta.


01- Công nghệ và vũ khí là quan trọng nhất đánh ngoại xâm – An Dương Vương.

02- Giặc không ở đâu xa giặc ở trong nhà – Mỵ Châu Trọng Thủy.

03- Bí mật sáng tạo là chìa khóa của thành công – Trận Bạch Đằng.

04- Đoàn kết huy động lòng dân – Trần Hưng Đạo.

05- Tránh cái mạnh đợi thời gian thích hợp tấn công – Trần Hưng Đạo.

06- Rèn luyện chuẩn bị, thực thi hàng ngày để thành công – Trần Hưng Đạo.

07- Tiên hạ thủ vi cường – Lý Thường Kiệt tấn công quân tống trước.

08- Tận dụng địa lý – sông cầu ngăn quân địch – Lý Thường Kiệt.

09- Trường kỳ kháng chiến – Lê Lợi.

10- Thần tốc tấn công – Nguyễn Huệ.

Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười