10 bài học lịch sử về giữ nước từ cha ông chúng ta.

01- Công nghệ và vũ khí là quan trọng nhất đánh ngoại xâm - An Dương Vương.

02- Giặc không ở đâu xa giặc ở trong nhà - Mỵ Châu Trọng Thủy.

03- Bí mật sáng tạo là chìa khóa của thành công - Trận Bạch Đằng.

04- Đoàn kết huy động lòng dân - Trần Hưng Đạo.

05- Tránh cái mạnh, đợi thời gian thích hợp tấn công - Trần Hưng Đạo.

06- Rèn luyện chuẩn bị, thực thi hàng ngày để thành công - Trần Hưng Đạo.

07- Tiên hạ thủ vi cường - Lý Thường Kiệt tấn công quân tống trước.

08- Tận dụng địa lý: sông cầu ngăn quân địch - Lý Thường Kiệt.

09- Trường kỳ kháng chiến - Lê Lợi.

10- Thần tốc tấn công Nguyễn Huệ.
0 Nhận xét