Lấy nhân nghĩa để phát triển

Lấy nhân nghĩa để phát triển.


Trong lần đến cứu thành Từ Châu, quân số của Lưu Bị chỉ 2.000 mà dám đương đầu với quân lực hùng mạnh của Tào Tháo hơn 5 vạn quân (50.000 binh lực). Triệu Tử Long hỏi Lưu Bị lấy gì để mà chiến thắng. Lưu Bị trả lời: "ta lấy nhân nghĩa để thắng". Và kết quả, quân Lưu Bị đã đẩy lùi được quân Tào Tháo (dĩ nhiên có chút may mắn nữa, đọc Tam Quốc sẽ rõ)


Ngẫm thấy,

Trong chiến tranh "nhân nghĩa" là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, con người tự do. Lấy việc nhân nghĩa thì chắc chắn việc sẽ thành.

Trong thời bình "nhân nghĩa" là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Việc "nhân nghĩa" của hệ thống nhà nước là gì? việc "nhân nghĩa" của người dân là gì? việc "nhân nghĩa" của doanh nhân, doanh nghiệp là gì? ..., cái này dường như chưa được đào tạo nghiêm túc!? Nên hiện tượng "xã hội đang xuống dốc" cũng là lẽ dĩ nhiên.

Cao Trung Hiếu
0 Nhận xét