Bình ngắn về phát biểu của Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

BÌNH NGẮN VỀ PHÁT BIỂU "Người thực hiện cũng không thể lường được tình cảm gắn bó, tình yêu Hà Nội của người dân"

 
Hãy nghe câu nói này nữa của ông Long phó ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội chiều hôm nay 24/3 với báo chí khi thông tin về vụ chặt phá cây ở Hà Nội:

“Người thực hiện cũng không thể lường được tình cảm gắn bó, tình yêu Hà Nội của người dân". (http://goo.gl/brRi1x)

Ông Phan Đăng Long thông tin giao ban báo chí

Bình ngắn: Ông Long ạ, với một quốc gia, một đất nước, điều cao cả và thiêng liêng nhất là gì ông biết không vậy? Đó là tình yêu của người dân với hàng cây, ngọn cỏ, thước đất, dòng sông của Tổ Quốc, tình yêu ấy lớn vô cùng vô tận, tình yêu ấy tạo nên chính danh của đất nước. Tình yêu của nhân dân, tấm lòng của nhân dân, tình cảm của nhân dân đối với quê hương đất nước vẫn còn thì quốc gia còn, nó được hun đúc, dâng trào, kết nối, truyền đi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngàn đời nay như thế. Tình yêu ấy phải đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt của nhân dân nước Việt. 


Thế mà ông dám nói, dám thốt ra rằng, các ông KHÔNG LƯỜNG ĐƯỢC TÌNH CẢM GẮN BÓ, TÌNH YÊU HÀ NỘI CỦA NGƯỜI DÂN thì các ông là ai vậy? Là du khách của đất nước này chăng? Là khách vãng lai của Thủ đô chăng? Các ông nhận thức tệ bạc như thế về tình yêu nước, yêu Hà Nội của nhân dân thì các ông hành động ngược với lòng dân mong muốn như trong vụ chặt cậy phá hoại này là phải thôi.

Câu nói của ông thể hiện rõ sự bất hiếu với nhân dân mình.

Bất hiếuphản bội gần nghĩa nhau lắm, thưa ông Long.

0 Nhận xét