Sức mạnh của kinh tế tri thức

Giai đoạn trước đây, khi động lực tăng trưởng kinh tế là thâm dụng vốn, tài nguyên thì nay đã thay đổi, động lực của tăng trưởng trong thời đại này là tri thức, là công nghệ. Do đó, việc ứng dụng kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ vào công tác kinh doanh trở nên quan trọng và cấp thiết. Rất dễ thấy, các tập đoàn đa quốc gia, công ty có quy mô đang chiếm dần thị trường của những công ty nhỏ, công ty địa phương vì sức mạnh của tri thức, của quản lý bằng công nghệ.

Tôi có cơ hội tiếp xúc được nhiều doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ của Việt Nam, hiểu rõ những trăn trở, sự cầu thị phát triển của nhiều chủ doanh nghiệp bằng động lực kinh tế tri thức. Nên việc ứng dụng công nghệ vào quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng được chú trọng. 

Hình ảnh minh họa ngành bán lẻ điện máy
Tuy nhiên, một số phần mềm quản lý hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu người sử dụng, đặc biệt đáp ứng điều kiện nhân lực hiện tại của doanh nghiệp. Nhiều phần mềm quá phức tạp, nặng nề về hình thức, kể cả sao chép logic từ phần mềm nước ngoài và thường khó sử dụng.

Với mong muốn tạo nên những phần mềm quản lý theo đúng văn hóa kinh doanh người Việt nhằm hỗ trợ công tác quản trị, nâng cao năng suất lao động cho doanh nghiệp Việt tôi hy vọng được giao lưu và hợp tác những ai có cùng niềm đam mê, có hiểu biết sâu sắc về phát triển phần mềm. Cùng nhau tạo nên sản phẩm hữu ích cho cộng đồng. Hãy để lại thông tin liên hệ mục bình luận bên dưới hoặc liên hệ với tôi Tại Đây Cao Trung Hiếu, tôi rất vui khi được kết nối.

Thân ái.

Cao Trung Hiếu

0 Nhận xét