Cạnh tranh ngành dịch vụ cà phê, giải khát, ăn uống

Cạnh tranh trong ngành dịch vụ cafe, giải khát, ăn uống ngày càng khốc liệt hơn. Việc thu hút & giữ chân khách hàng ngày càng khó khăn hơn.

Cạnh tranh là tốt khi đó là cạnh tranh lành mạnh. Cạnh tranh thì ắc có kẻ thắng người thua, từ đó thị trường sẽ định hình rõ ràng hơn về thương hiệu mạnh.

Khổ nỗi, thời gian này quán cafe phá sản, sang quán, thở oxy quá nhiều... Có thể nói, đang ở giai đoạn quán chết hàng loạt, âu cũng là quy luật tất yếu của cạnh tranh. 

Nhưng nếu cứ để tình trạng khởi nghiệp: "mọc ra như nấm rồi nấm chết hết" thì đó là sự lãng phí lớn về tiền bạc, sức lực cho xã hội. 

Sự lãng phí này thì tránh nhiệm của: người khởi nghiệp hay hiệp hội/tổ chức ngành nghề nào !?

Cao Trung Hiếu
0 Nhận xét