Chọn con đường đi đến thành công bằng sự tử tế.

Làm kinh doanh ai cũng dễ dàng chọn con đường đi đến thành công bằng sự tử tế cả, chọn lọc lừa lưu manh mới khó vì phải nghĩ trăm phương ngàn kế để dối lừa, còn chọn tử tế thì chỉ có một con đường. Khi đi trên con đường này có nhiều cái lợi ích to lớn lắm:

- Lợi ích về vật chất: là con đường làm giàu bền vững, không ít trường hợp vừa bền vững vừa nhanh nữa. Cái nguyên lý là tạo nhiều giá trị tử tế cho xã hội, giúp cuộc sống tốt đẹp hơn thì kết quả là chính người tạo ra tổ chức tạo ra giá trị ấy sẽ nhận lại lợi ích vật chất.

- Lợi ích về tinh thần: con đường này là con đường thiện, con đường chân thực và con đường tốt đẹp, nên ai đi trên con đường ấy đều nhận thấy tinh thần bình an, hạnh phúc.

- Còn nói về danh vọng thì ai lựa chọn con đường này đều được xã hội yêu quý và tôn vinh, dĩ nhiên đừng xét đến tập hợp những kẻ kinh doanh gian dối, lưu manh nhé vì chúng không cùng hệ giá trị sống của người tử tế.

Tôi đã và đang trên con đường đi đến thành công bằng sự tử tế nên tôi cảm nhận rõ những lợi và danh ở trên. Vậy cớ sao ta chẳng chọn con đường dễ làm và bình an này!!!???
TP HCM ngày 27/06/2023
www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét