Cẩn thận kẻo giao trứng cho ác!

Vì sao người phù hợp quan trọng hơn người giỏi? Vì người phù hợp, dù chưa giỏi, ít nhiều sẽ tạo giá trị cho tổ chức; còn người giỏi mà không phù hợp sẽ phá hoại tổ chức rất... hiệu quả!


Và cũng đừng ai nghĩ rằng hễ phù hợp là không giỏi. Nhiều người phù hợp rất giỏi, hoặc sẽ giỏi lên (do yếu tố phù hợp, gắn bó, yêu tổ chức, muốn học hỏi để cống hiến...). Còn người không phù hợp, họ càng giỏi, càng tỏ ra (và thực sự) nguy hiểm! Một điều nữa mà ít ai chịu để ý: nhiều người không phù hợp chỉ giỏi... phô trương, làm cho người khác tưởng giỏi, nhưng thực sự, họ không hề giỏi!

Đó cũng là vấn đề phổ biến mà doanh nghiệp Việt gặp phải khi tuyển người. Nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng đánh giá năng lực ứng viên. Nhưng thái độ và sự phù hợp thì không khó lắm để đánh giá!

Những người phù hợp sẽ đồng cam, cộng khổ, đau đáu nghĩ về sứ mệnh và sự nghiệp chung để cùng đi với nhau lâu dài. Người không phù hợp chỉ "đau đáu" nhìn vào lợi ích của mình, sẵn sàng quay ngoắt, bỏ mặc, thậm chí phản bội đồng đội.

Và khi một người không phù hợp phản bội, nếu người ấy là người giỏi, hậu quả cho doanh nghiệp sẽ rất khó lường. Hợp tác, làm ăn, đặt trọn niềm tin vào người không phù hợp thì khác gì giao trứng cho ác!

Nhắc lại câu nói của Jim Collins: Không phải mọi con người, mà chỉ con người PHÙ HỢP mới là tài sản quý giá của doanh nghiệp! I agree with him! Do you? Bạn đồng ý với ông ấy không?

Theo facebook Long Nguyen Huu - Group PTDNV
0 Nhận xét