Bằng cấp có thể không cần nhưng thành tích là phải có!

Truyền thông hay sử dụng từ "bệnh thành tích", thực ra thành tích không phải là cái bệnh, gọi cho đúng thì đó là "bệnh dối trá" đấy. Đạt thành tích thủ khoa đầu vào đại học không phải là cái bệnh, mà bệnh ở đây là dối trá, là lưu manh bằng cách nâng điểm con em.

Tại Dân Trí Soft tôi không quan tâm đến bằng cấp của ứng viên (tin tuyển dụng ghi rõ không yêu cầu bằng cấp), thay vào đó tôi rất quan tâm đến thành tích/thành tựu ứng viên đã đạt được. Khi học là phải có thành tích, khi làm cũng phải có thành tích..., có như vậy thì mới gọi là "Đã mang tiếng sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông". Tôi vô cùng thích thú với những ai có thành tích!


Kể bạn nghe câu chuyện vui: thời sinh viên khi học Taewondo tôi không có thi nâng cấp lên đai và cứ giữ cái màu trắng. Khi thi đấu giải, đối thủ nhìn cái đai tôi mang chắc là "khinh khi" lắm, đến khi đánh nhau mới biết "thế nào là lễ độ" - ảnh dưới là 1 chút thành tích của tôi đấy. Thế đấy, bằng cấp có thể không cần (đai trắng vẫn thi đấu đai đen bình thường) nhưng thành tích là phải có (chiến thắng và trở thành nhà vô địch).


Do đó, ngay từ hôm nay hãy tập trung và quyết tâm để tạo nên những thành tích cho bản thân nhé!


www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét