Trong công việc ngoài vấn đề đạo đức thì hiệu quả là yếu tố quyết định để phát triển sự nghiệp

Gửi A,

Đến hôm nay A đã làm việc tại Dân Trí Soft gần 2 tháng rưỡi với vị trí kinh doanh & kết quả thì ai cũng thấy rõ, là số 0 vậy.


Anh cũng đã nói chuyện với em về thái độ với công việc, kỹ năng cần có và kiến thức cần rèn luyện cũng như các cơ hội kinh doanh trong thời gian qua, nhưng có thể vị trí kinh doanh là khó khăn với em, do trước đây A apply vị trí chăm sóc khách hàng - vị trí mà đòi hỏi chuyên môn phải thật sự tốt, người có hiểu biết về phần mềm, em thì không đủ khả năng nên anh đề nghị sang vị trí kinh doanh.

Anh đánh giá tốt đạo đức của em, nhưng công việc ngoài vấn đề đạo đức ra thì hiệu quả là yếu tố quyết định để phát triển sự nghiệp. Hơn 2 tháng qua anh không thấy tín hiệu kinh doanh tích cực từ em.

Còn 2 ngày nữa là kết thúc năm âm lịch, nếu em quyết liệt chốt được đơn hàng phần mềm bản quyền đầu tiên, thì anh nghĩ em vẫn còn cơ hội tiếp tục làm kinh doanh sau tết, giai đoạn mà hàng quán/shop khai trương nhiều.

Còn nếu em vẫn không làm được việc này, anh tin rằng kinh doanh tại Dân Trí Soft hoàn toàn không phù hợp với em. Để không mất thời gian, trí tuệ, sức lực của em, Dân Trí Soft sẽ ngưng cộng tác với em, mà cần để em tìm kiếm cơ hội mới phù hợp hơn, tốt hơn.

Hãy phản hồi với anh bằng hành động và kết quả đạt được nhé.

Chúc em may mắn.

Cao Trung Hiếu
Sáng lập & điều hành Dân Trí Soft
0 Nhận xét