7 phẩm chất của các triệu phú tự khởi nghiệp - theo Brian Tracy

Người ta đã phỏng vấn hàng ngàn triệu phú tự khởi nghiệp để tìm hiểu về cách thức và nguyên nhân khiến họ vượt xa hơn những người bình thường khác. Đây là những phẩm chất hơn người mà họ sở hữu:


01. TẬP TRUNG
Họ sử dụng thời gian cho các mục tiêu quan trọng nhất đồng thời dành khoảng 10-20 giờ mỗi tháng dành cho việc học hỏi, tiết kiệm các khoản tiền và các khoản đầu tư. ­­­­

02. ĐỊNH HƯỚNG DÀI HẠN
Họ đặt ra các mục tiêu cho 3, 5, 10, 20 năm tiếp theo và thực hiện theo đó.

03. CẨN TRỌNG.
Họ rất cẩn trọng với tiền và thời gian của họ.

04. TỰ KỶ LUẬT BẢN THÂN. 
Họ luôn kiềm chế bản thân, từ chối thực hiện những công việc dễ dàng hoặc tìm kiếm sự thỏa mãn tạm thời.

05. DŨNG CẢM. 
Họ sẵn sàng mạo hiểm một cách thông minh để thực hiện những mục tiêu của mình.

06. CHĂM CHỈ.
Họ làm việc trung bình 59 tiếng mỗi tuần.

07. KIÊN ĐỊNH.
Họ không bao giờ bỏ cuộc – không bao giờ.

Sưu tầm
0 Nhận xét