Cái gì càng CHO ĐI thì càng VUN ĐẦY thêm!?

Cái gì càng CHO ĐI thì càng VUN ĐẦY thêm!?

Theo tôi đó là TRI THỨC!

Thời tôi học chuyên toán cấp 3, tôi không đồng ý lời dạy của một người thầy "học giỏi cần phải biết giữ lại món hay không chia sẻ". Nó có hơi hướng như thầy dạy võ phải giữ miếng để phòng thân vậy, tôi dân Bình Định.

Tôi tuyên bố không sử dụng thuốc gia truyền, nếu là thuốc gia truyền thì hãy để dòng họ của họ dùng, không đến lượt của tôi vậy.

Tri thức là để CHO ĐI để nảy nở.

Ảnh dưới là danh sách một số thành viên của group QTvKN đã CHO ĐI mạnh mẽ nhất trong hơn 1 năm qua.

Cảm ơn những sáng lập group, cảm ơn những con người đang làm việc trong âm thầm để group hoạt động ngày càng chất lượng hơn, để TRI THỨC được lan tỏa, được cho đi mạnh mẽ hơn.


TP HCM ngày 19/09/2017
Cao Trung Hiếu
0 Nhận xét