Cảm nhận sách Lý Quang Diệu - bàn về cầm quyền.


Mồng 3 tết đọc xong cuốn "Lý Quang Diệu - bàn về cầm quyền", nói về những phát biểu, bài diễn văn, hồi ký của ông. Và tôi cảm nhận rõ: ông là người cha vĩ đại của đất nước Singapore, vô cùng nghiêm khắc với lòng yêu thương, tinh thần dân tộc vô bờ bến.

Ông tôn trọng, sử dụng người tài để giúp đất nước Singapore phát triển, ông xem trọng vai trò người lãnh đạo hơn hết "chúng ta cần người tốt để cầm quyền tốt, dù hệ thống chính quyền có tốt đến mấy mà những người cầm quyền tồi thì sẽ gây tổn hại cho nhân dân mình. Mặt khác, một vài xã hội được phát triển tốt mặc dù có hệ thống chính quyền tồi, bởi vì những nhà lãnh đạo tốt, mạnh mẽ cầm quyền".

Năm mới hy vọng gì ở lãnh đạo Việt Nam ạ? Thay đổi hệ thống chính quyền để tốt hơn, hay thay đổi bản lĩnh của lãnh đạo để tốt hơn, mạnh mẽ hơn?...


TP Bà Rịa
Ngày 30/01/2017
0 Nhận xét