Câu chuyện tư vấn phần mềm.

Câu chuyện tư vấn phần mềm.

Khi tư vấn phần mềm tính tiền Dân Trí Soft gặp người chủ ngạo mạn, tham lam và không chịu học hỏi, tôi luôn tìm cách chạy dài, từ chối tư vấn bằng mọi cách vì tôi biết rằng cái quán ấy, cái cửa hàng ấy chẳng mấy chốc phá sản thôi.

Hôm nay đọc bài này tôi có nhiều suy tư lắm. Nước ta tuy có nghèo, dân ta có hèn, ra ngoài lãnh thổ bị nước khác khinh khi nhưng chí ít "đất nước ta có bao giờ được như thế".

Hôm sau gặp người chủ như đề cập trên tôi cần tự kỉ ám thị "chí ít họ cũng là người dân trí cao nên mới làm chủ đấy". Khi ấy chắc tôi có nhiều hợp đồng làm phần mềm hơn...!?

TP HCM ngày 13/11/2016

Trích lời tổng bí thư:
"Mặc dù bây giờ ra đường lắm chuyện khó chịu, nghe báo chí nói rất nhiều chuyện tiêu cực hàng ngày, rất là bực mình. Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không? Triển vọng phát triển còn tốt lắm, sắp tới thực hiện một loạt hiệp định kinh tế tự do thế hệ mới nữa thì chúng ta còn có điều kiện phát triển đi lên nữa", Tổng bí thư nói.