[Nước mắm arsen] Nước mắm thạch tín và lòng tin vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Nước mắm thạch tín và lòng tin vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam
Trong vài tháng gần đây chúng ta thấy thủ tướng chính phủ nói rất nhiều về việc kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam phát triển thuận lợi.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đùng một cái sự kiện nước mắm thạch tín đã thể hiện sự mong manh dễ vỡ của thị trường kinh doanh. Các thông tin chưa đầy đủ kiểm chứng, đơn vị không có quyền hạn công bố, công bố gây thiệt hại không bị giám sát kiểm tra xử lý, công bố xong rồi rồi rút lại như là một chuyện đùa giỡn doanh nghiệp truyền thông và quản lý nhà nước.

Theo quan điểm của tôi, vụ nước mắm thạch tín này là phép thử sự cam kết và ủng hộ của lãnh đạo và thủ tướng về công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Không một doanh nghiệp đàng hoàng tử tế nào có thể tồn tại trong môi trường nhiễu nhương bất an như các doanh nghiệp nước mắm truyền thống trải qua trong tuần vừa qua.

Hy vọng thủ tướng và lãnh đạo VN làm đúng những gì cam kết với cộng đòng doanh nhân và doanh nghịệp.

Bài viết của anh Vũ Tuấn Anh
0 Nhận xét