Vô cùng ngưỡng mộ ngài tổng thống Obama!


Phong cách lãnh đạo của "tụi tư bản giãy chết" là hòa đồng, thân thiện, cởi mở và hướng đến hiệu quả, Hiếu được học, được quan sát và được trải nghiệm phương pháp này của tụi "giãy chết" sao mà thích thú lắm. Nó rõ ràng, minh bạch.

Ở xứ thiên đường này thì có cách lãnh đạo khác, cũng hay ho lắm. Phương pháp lãnh đạo ấy cũng đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, ví dụ mọi thứ đều được sắp xếp theo một trật tự quy cũ, bởi một số người thiên tài có khả năng tính toán được cả tương lai và cái thú vị là ai ai cũng thích thú, hài lòng với sự sắp xếp ấy, thế mới tài. Mà ai đó dùng từ cơ cấu ấy.

Ngẫm đức Phật dạy rằng cuộc sống là vô thường nghĩa là thay đổi, tức mọi thứ luôn thay đổi mỗi phút giây. Do đó, có thay đổi thì cần học quản trị để phù hợp với quy luật ấy. Không rõ, ở xứ thiên đàng với xứ giãy chết ấy, nơi mô áp dụng "mô hình vô thường" ấy triệt để hơn nhỉ, mong nhận bình luận và chia sẻ!

TP HCM ngày 24/04/2016
Cao Trung Hiếu

0 Nhận xét